Ağ Talk

product

Talk, Mg3Si4O10 (OH) 2 kimyəvi formulu ilə hidratlı maqnezium silikatdan ibarət olan bir gil mineraldır. Talk qoxusuz olmaqla yanaşı suda və zəif turşularda və qələvilərdə həll olunmur. Talkın müəyyən üzvi kimyəvi maddələrə qarşı yaxınlığı olsa da, ümumiyyətlə kimyəvi reaktivliyi çox azdır. Nə partlayıcı, nə də yanıcıdır. Talk, kağız istehsalı, plastik, boya və örtüklər, kauçuk, qida, elektrik kabeli, dərman vasitələri, kosmetika və keramika da daxil olmaqla bir çox istehsal sahəsində istifadə olunur. Talk tozu, əsasən maqnezium, silikon və oksigen elementlərindən ibarət olan talk mineralından hazırlanır. Pudra olaraq nəmi yüksək dərəcədə hopdurur və sürtünmənin azalmasına kömək edir. İstifadə olunduğu səthi quru saxlamağa və töküntülərin qarşısını almağa kömək edir.